ДОГОВІР No 1/15.11.2013 з Уповноваженим у справах територіальної громади міста Харків

25 ноября 2013 -

ДОГОВІР No 1/15.11.2013

з Уповноваженим у справах територіальної громади міста Харків

 

Люди, жителі міста Харків – Пiддубний Андрiй Юрiйович та Коваленко Євген Леонідович, а також люди – жителі міста Харків, які приєдналися до цього договору шляхом укладання відповідного договору про приєднання, далі – територіальна громада міста Харків, та людина – житель міста Харків

 

Езров Денис Анатолійович

_____________________________________________________________________________,

що діє на підставі Конституції України та Договору територіальної громади міста Харків, далі – Уповноважений, далі кожна окремо – Сторона, а разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне.

 

Стаття 1. Визначення термінів

Уповноважений – Уповноважений у справах територіальної громади міста Харків.

Принципал – людина, яка доручає Уповноваженому відповідним дорученням виконання певних дій.

Доручення – письмовий документ, яким принципал доручає Уповноваженому виконання певних дій.

Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

 

Стаття 2. Правова основа діяльності Уповноваженого

 • Загальна декларація прав людини;

 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

 • Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

 • Декларація прав дитини;

 • Конвенція про права дитини;

 • Конституція України – Основний Закон України;

 • Закон України No 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 • інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів,

 • захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;

 • звичаєве право та традиції жителів міста Харків.

Стаття 3. Діяльність Уповноваженого

1. Уповноважений діє від імені, на користь, під контролем та за рахунок територіальної громади міста Харків виключно на підставі доручень, які є невід’ємними частинами Договору.

2. Уповноважений є некомерційним агентом та не веде діяльності від власного імені.

3. Уповноважений не є боржником, не є найманою, посадовою та фізичною особою, не має штатного розкладу та не є суб’єктом представницької (репрезентативної) демократії.

4. Уповноважений є людиною та діє у якості суверенного кредитора-інвестора власною працею як некомерційний агент територіальної громади міста Харків.

5. Будь-які документи, які містять галочки, рисочки, підкреслення слів чи словосполучень, або будь- які інші відмітки замість особистого підпису людини, є нікчемними.

6. Уповноважений приймає до виконання доручення шляхом його підписання.

7. Уповноважений має право не приймати до виконання доручення, які суперечать Конституції України, (або) міжнародним договорам України та (або) законам України.

8. Доручення має містити підписи принципалів, а також підпис Уповноваженого. В іншому випадку доручення є нікчемним.

9. Уповноважений не зобов’язаний виконувати доручення, які не були прийняті ним до виконання.

10. Кожний з принципалів отримує завірену Уповноваженим копію свого доручення, яка має силу оригіналу. Оригінал доручення передається Уповноваженому.

11. Уповноважений має посвідчення, а також печатку з зображенням герба України.

12. Посвідчення Уповноваженого завіряється підписом Уповноваженого та печаткою.

 

Стаття 4. Обмеження та персональна відповідальність Уповноваженого

1. Якщо дорученням не передбачено інше, Уповноважений не може передавати будь-кому на свій розсуд права, якими він володіє в інтересах того, за дорученням кого він діє.

2. Будь-які дії Уповноваженого, які прямо не випливають з доручень, є нікчемними.

3. Будь-які дії Уповноваженого є нікчемними, якщо він діє хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

4. Уповноважений не може укладати угоди від імені того, за дорученням кого він діє, стосовно себе особисто.

5. Уповноважений не має права делегувати виконання дій, на які він отримав доручення.

6. Уповноважений не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб’єкта, за дорученням якого він діє, без письмової згоди цього суб’єкта, використовувати її у власних інтересах чи в інтересах інших суб’єктів всупереч інтересам суб’єкта, за дорученням якого він діє, як при здійсненні Уповноваженим своєї діяльності в інтересах зазначеного суб’єкта, так і після виконання доручення.

7. Уповноважений несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації відповідно до Конституції України, Договору та доручень.

8. Уповноважений несе персональну відповідальність за невиконання доручення, яке він прийняв до виконання, якщо така відповідальність передбачена у дорученні.

9. Доручення, або окремі його пункти, виконання яких пов’язано з порушенням прав і свобод людини, виконанню не підлягають. Уповноважений несе персональну відповідальність за додержання прав і свобод людини у своїй діяльності.

10. Уповноважений зобов’язується сумлінно і неухильно додержуватись Конституції України, міжнародних договорів України і законів України.

 

Стаття 5. Припинення повноважень Уповноваженого

Припинення повноважень Уповноваженого здійснюється шляхом ліквідації Договору.

 

Стаття 6. Ліквідація договору

Ліквідація Договору здійснюється шляхом виходу з Договору останньої Сторони окрім Уповноваженого та (або) шляхом виходу з Договору Уповноваженого.

 

Стаття 7. Приєднання та вихід з договору

Приєднання до Договору здійснюється шляхом укладання договору про приєднання між людиною – жителем міста Харків, яка бажає приєднатися, та Уповноваженим. Людина, яка приєдналася до Договору, є його стороною.

Вихід з Договору здійснюється шляхом укладанням договору про вихід між людиною – жителем міста Харків, яка бажає вийти, та Уповноваженим. Людина, яка вийшла з Договору, не є його стороною.

Кожен, хто приєднався до Договору, отримує завірену Уповноваженим копію Договору.

 

Стаття 8. Інші умови

Договір складено у трьох примірниках – по одному примірнику для кожної Сторони на момент укладання Договору. Усі примірники мають однакову правову силу.

Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма, кого це стосується, документи.

Не допускається вчинення будь-яких дій Сторонами, які суперечать положенням Договору.

Договір вступає в силу з моменту його підписання.

Договір не має строкових обмежень свого існування.

Договір є невід’ємною частиною Договору територіальної громади міста Харків.

 

Стаття 9. Дата підписання та підписи сторін договору

людина А. Ю. Пiддубний ___________________ (підпис) _________________ (дата)

людина Є. Л. Коваленко____________________ (підпис) _________________ (дата)

людина Д. А. Езров ________________________ (підпис) _________________ (дата)

Загрузить договор можно по ссылке: ДОГОВІР з уповноваженим.pdf

Рейтинг: +3 Голосов: 3 2962 просмотра
Комментарии (4)
Станислав # 3 апреля 2014 в 23:58 0
...уклали цей договір (далі – Договір) про наступне...
...и нет ни слова о чём же конкретно договорились.
Где ж цели и задачи "ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА" ???
даже в анекдоте было "Договор подряда на покраску корабля". Рабинович с одной стороны, а Одесское пароходство с другой)
Вам тоже нужно выделить статью в договоре в которой указать
- Мы ниже подписавшиеся, назначаем Васю Пупкина Уполномоченым и делегируем ему право представлять наши интересы в ....(организациях, предприятиях, объединениях) с целью ....(такой то)!
Денис Эзров # 4 апреля 2014 в 01:07 0
С одной точки зрения да, но с другой почему все должно быть обязательно так как Вы написали?
У нас такой договор.
Дмитрий # 28 февраля 2015 в 16:30 0
Простите пожалуйста, я правильно понял? Какой-то гражданин Украины уполномачивает другого гражданина Украины служить и защищать права граждан Украины на небольшой территории?
Денис Эзров # 1 марта 2015 в 13:30 0
Вы не правильно поняли.
Не гражданин, а человек, что не одно и то же с правовой точки зрения.
А вообще, дословно читайте сам договор - там все написано.